Aandeel. Achtergestelde obligatie. Actief. Afloopdatum. Afschrijving. Agio. Amortiseren. Arbitrage. Bear. Berenmarkt. Beleggen. Beleggingsfonds. Beurs. Biedkoers. Bijzondere aandeelhoudersvergadering. Boekwaarde. Brutowinst. Bond. Brutowinst. Brutowinstmarge. Buitengewoon dividend. Bull. Calloptie. Cash flow. Chartreading. Claim. Claimemissie. Claimverhouding. Conjunctuur. Consortium. Contant dividend. Controleparticipatie. Conversie. Conversiekoers. Conversieperiode. Convertereerbare obligatie. Converteerbare preferente aandelen. Converteren. Couponbelasting. Courtage. Current ratio. Dagorder. Deelbewijs. Defaltie. Dekking. Depressie. Devaluatie. Disagio. Disconto. Diversificatie. Dividend. Dividendrendement. Eigen vermogen. Emissie. Emissiekoers. Emissiemarkt. Emissie met voorkeursrecht. Emittent. Ex-claim. Ex-dividend. Exercise. Expiratiedatum. Expireren. FED. Gap. Gelimiteerd order. Giraal geld. Hitratio. Indicatieve koers. Inflatie. Inschrijvingsdatum. Interimdividend. Intrinsieke waarde. Jaarverslag. Kapitaalmarkt. Kapitaalobligaties. Kapitaalverhoging. Keuzedividend. Koers. Koersgevoeligheid. Koerswinst. Koers/winst verhouding. Koopjesjagers. Kwaliteitsaandeel. Limiteren. Liquidatie. Liquiditeit. Margin. Middelen. Nettowinst. Nettowinstmarge. Nominale waarde. Obligatie. Omzet. Onderhandse plaatsing. Onderliggende waarde. Ongedekt schrijven. Pari. Passiva. Pay-ou ratio. Preferente aandelen. Primaire markt. Prospectus. Putoptie. Rating. Rendement. Rentabiliteit. Risk/reward ratio. Ruilorder. Schatkistcertificaten. Scrips. Secundaire markt. Shorten. Slotdividend. Slotkoers. Solvabiliteit. Speculeren. Speedsters. Split. Staffellen Stemrecht. Sterfhuisconstructie. Steun. Stierenmarkt. Stoploss order. TantiŤme. Toonder. Trend. Turbo. Valutaoptie. Volaliteit. Volume. Vreemd vermogen. Vlottende activa. Vlottende passiva. Warrant. Weerstand. Werkkapitaal. Wisselmarkt. Winstmarge. Zero-bonds. enZovoort ..."We maken beurzen eenvoudig."

.
_________________
Linkse kolom = info over ons concept.Disclaimer  -  phpBB ©
___________________________________________________________


beursscanner.nl  - Winst in 2 weken.